Tłumacz przysiegły języka niderlandzkiego
Tłumacz ustny języka niderlandzkiego
Nauczyciel języka angielskiego/niderlandzkiego(NT2)/polskiego

Zaangażowana entuzjastka, która lubi pracować dla ludzi i z ludźmi. Tak można mnie w skrócie opisać. Urodziłam się i wychowałam w Polsce. W 2001 roku przeprowadziłam się do Holandii. Od najmłodszych lat języki obce są moja pasją. Już podczas nauki w szkole podstawowej i średniej pomagałam innym uczniom w nauce języków obcych, a podczas wyjazdów wakacyjnych często wcielałam się w rolę tłumacza dla współpodróżnych.

Poolse tolk Iwona Bijleveld

Wykształcenie

W 2001 roku ukończyłam wydział Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Po przyjeździe do Holandii skupiłam się na nauce języka niderlandzkiego i zdałam egzamin dla tłumaczy organizowany przez holenderskie Zrzeszenie Tłumaczy (NGTV).

W 2006 zostałam zaprzysiężona jako tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego prze Sąd w Maastricht.

W roku 2006/2007 odbyłam studia podyplomowe dla tłumaczy sądowych organizowane przez Instytut Tłumaczy Sądowych (SIGV).

W 2009 roku zostałam wpisana do Rejestru Tłumaczy Przysięgłych (Register beëdigde tolken en vertalers) holenderskiego Ministerstwa Sprawiedliwości pod Wbtv-numerem: 1467.

Moja pasja do języków, wykształcenie oraz doświadczenie zaowocowały założeniem własnej firmy TAALIBR. Moja firma TAALIBR dnia 13 września 2010 została wpisana do holenderskiego Rejestru Handlowego pod numerem: 50798766.

Od grudnia 2020 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Zarejestrowanych Tłumaczy Przysięgłych (Orde van Registertolken en -vertalers). Stowarzyszenie to dąży do poprawy warunków pracy i ochrony pozycji zarejestrowanych tłumaczy przysięgłych.

Odbiorcami moich usług są organy wymiaru sprawiedliwości, kancelarie notarialne, instytucje opieki zdrowotnej, firmy i osoby prywatne.

Doświadczenie

Od 2007 roku pracuję jako tłumacz pisemny i ustny. Jako nauczyciel pracuję od 1999 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczę usługi wysokiej jakości.

Jako tłumacz przysięgły przygotowywuję tłumaczenia pisemne dokumentów z różnych dziedzin: dokumenty urzędowe i biznesowe, szeroki wahlarz dokumentów medycznych oraz dokumenty prawnicze wydane przez instytucje w Holandii i Polsce.

Jako tłumacz ustny od wielu lat tłumaczę dla klientów prywatnych w kancelariach notarialnych. W przeszłości zdobyłam również doświadczenie jako tłumacz medyczny, podczas szkoleń i oprowadzania delegacji, jako tłumacz dla potrzeb policji (pozytywnie przeszłam test psychologiczny).

Jako nauczyciel posiadam pierwszy (najwyższy) stopień nauczania języka angielskiego i pracowałam w szkołach średnich w Polsce i Holandii. Przez wiele lat prowadziłam również kursy języka niderlandzkiego, angielskiego i polskiego w grupach lub indywiduanie.

Ciągłe dokształcanie

Bedąc profesjonalistką nieustannie pracuję nad aktualizacją i poszerzaniem swojej wiedzy.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach dla tłumaczy oraz śledzę nowości i nowe materiały pojawiające się w zakresie oferowanych przeze mnie usług.

Poniżej zamieszczam chronologiczny przegląd niektórych szkoleń z zakresu medycyny, prawa i psychologii, w którym uczestniczyłam w ostatnich latach:

 • Neurobiologia: funkcjonalne obszary mózgu (07-10-2021)
 • Teksty wydane przez Europejską Agencję Leków (EMA) i badania kliniczne leków (05-02-2021)
 • Wykład na temat radiologii (27-11-2020)
 • Postępowanie rozwodowe (3-10-2020)
 • Terminologia medycznia i okołomedyczna dla tłumaczy (1-2-2020)
 • Pozycja dziecka polskiego w prawie holenderskim (18-1-2020)
 • Polskie prawo rodzinne w postępowaniach i konwencjach (30-3-2019)
 • Szkolenie z psychopatologii II (21-4-2018)
 • Szkolenie z psychopatologii I (7-4-2018)
 • Prawo międzynarodowe(20-1-2018)
 • Prawo międzynarodowe w zarysie, (2-12-2017)
 • Międzynarodowa jurysdykcja karna i współpraca (4-11-2017)
 • Holenderska terminologia tłumaczy sądowych – przekład na polski język prawniczy – część III (26-11-2016)
 • Prawo cywilne w zarysie (8-10-2016)
 • Holenderska terminologia tłumaczy sądowych – przekład na polski język prawniczy – II (12-3-2016)
 • Działanie umyślne i wina w prawie karnym (7-9-2013)
 • Prawo obrotu nieruchomościami (26-10-2012)
 • Prawo korporacyjne (5-10-2012)
 • Psychologia sądowa (29-9-2012)
 • Kurs dzienny z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego (9-6-2012)
 • Czterodniowe szkolenie z zakresu tłumaczeń dla potrzeb notariatu (24-5-2012)
 • Wielojęzyczność: nauka i praktyka (31-3-2012)
 • Szkolenie z zakresu tłumaczeń medyczno-farmaceutycznych dla tlumaczy różnych języków (25-11-2011)

„Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.

Ludwig Wittgenstein

Scroll to Top