Tłumacz pisemny przysiegły języka niderlandzkiego
Tłumacz ustny języka niderlandzkiego
Nauczyciel języka angielskiego/niderlandzkiego(NT2)/polskiego

Oświadczenie o ochronie prywatności

Biuro TaalIBR z siedzibą pod adresem: Marelaan 86, 3354 GD De Meern, jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:

TaalIBR
Marelaan 86
3454 GD De Meern
0613038217

Dane osobowe przetwarzane przez TaalIBR

TaalIBR przetwarza dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub ponieważ sami dostarczają nam Państwo te informacje. Poniżej podajemy, jakie dane są przez nas przetwarzane:

  • Imię i nazwisko
  • Dane adresowe
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

Cel przetwarzania danych osobowych

TaalIBR przetwarza Państwa dane osobowe do następujących celów:

  • utrzymywanie kontaktu ze zleceniodawcą
  • świadczenie objętej zgłoszeniem usługi
  • dostarczenie tej usługi
  • realizowanie Państwa płatności
  • ewentualnej kontrolii przez organy do tego uprawnione

Czas przechowywania danych osobowych

TaalIBR nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których Państwa dane są gromadzone. Przez okres siedmiu lat mamy obowiązek przechowywania danych księgowych dla potrzeb Urzędu Skarbowego. Po upływie tego okresu usuwamy Państwa dane osobowe.

Udostępniania danych osobowych osobom trzecim

TaalIBR nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim. Udostępni je tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Pliki cookies

TaalIBR korzysta z plików cookies w celu właściwego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie przechowywała plików cookies.

Wgląd w dane osobowe, ich zmiana lub usunięcie

Mają Państwo prawo zwrócić się z prośbą o wgląd w swoje dane osobowe, wystąpić o ich zmianę lub usunięcie. W tym celu prosimy o kontakt na: info@taalibr.nl .

Zabezpieczenie danych osobowych

TaalIBR poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania ich nadużyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji.

© 2021 TaalIBR

Scroll to Top