Tłumacz przysiegły języka niderlandzkiego
Tłumacz ustny języka niderlandzkiego
Nauczyciel języka angielskiego/niderlandzkiego(NT2)/polskiego

Tłumacz przysięgły:

polski – niderlandzki / niderlandzki – polski

Załatwiając sprawy w Holandii, czy w Polsce wymagane jest często przedłożenie tłumaczenia poświadczonego dokumentu. Jestem do Państwa usług. Tłumaczę różne dokumenty urzędowe, medyczne i prawnicze. Oczywiście mogą Państwo u mnie również zlecić wykonanie tłumaczeń nieprzysięgłych.

Urzędowe

Instytucje państwowe często wymagają przedłożenia tłumaczeń przysięgłych oficjalnych dokumentów. Jako tłumacz przysięgły jestem upoważniona do przygotowania takich tłumaczeń. Poniżej przykłady dokumentów urzędowych:

Urząd Stanu Cywilnego

akty i zaświadczenia

 • akt urodzenia
 • akt uznania ojcostwa
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • akt małżeństwa
 • akt zgonu
Gmina
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 • wyciąg z miejskiej bazy danych osobowych
Dokumenty samochodowe
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • ubezpieczenie samochodu
 • umowa sprzedaży samochodu
 • faktura z zakupu przyczepy, części samochodowych
Instytucje oświaty

dyplomy, świadectwa, zaświadczenia

 • świadectwa szkolne
 • zaświadczenia szkolne
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • supplementy
 • certyfikaty ukończenia kursów
 • zaświadczenie udziału
 • opinia o uczniu
Praca
 • zaświadczenie pracodawcy
 • proces rekrutacji do pracy
  • list motywacyjny
  • życiorys (curriculum vitae)
 • zaświadczenie o niekaralności
 • specyfikacja wynagrodzenia
 • roczne sprawozdanie

Biznesowe

 • Dokumentacja firmowa:
  • dokument poświadczający przyznanie numeru identyfikacji podatkowej
  • wyciąg z rejestru przedsiębiorstw
  • regulaminy pracownicze
  • opis produktu
  • warunki ogólne
 • ulotki
 • strony internetowe
 • dokumenty dla pracowników
  • przepisy higieny i bezpieczeństwa
  • instrukcja pracy
  • przewodnik dla personelu
  • biuletyn
  • formularze dla pracowników oraz inne

Medyczne

W tłumaczeniach medycznych słowami kluczowymi są wiedza i precyzyjność. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz znajomość odpowiedniej terminologii i procedur medycznych. Z przygotowaniem tłumaczeń medycznych wiąże się duża odpowiedzialność, gdyż z przetłumaczonych dokumentów korzysta personel medyczny w celu postawienia diagnozy, ustalenia planu leczenia.

Uczestniczyłam w specjalistycznych szkoleniach z zakresu różnych specjalizacji medycznych, również psychologii oraz psychiatrii. Przykłady tłumaczonych przeze mnie dokumentów medycznych:

Wyniki badań
 • skierowanie od lekarza rodzinnego
 • wynik badania laboratoryjnego np:
  • badanie krwi
  • badanie moczu
 • wyniki badan radiologicznych:
  • badanie RTG
  • angiografia
  • rezonans magnetyczny (MRI)
  • tomografia komputerowa (TK)
  • ultrasonografia (USG)
  • ultrasonografia dopplerowska
  • echokardiografia
 • badanie mammograficzne
 • badanie prostaty
 • wyniki testów alergicznych
Leczenie szpitalne
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • zaświadczenia lekarskie
 • zwolnienie lekarskie
Ciąża i poród
 • zaświadczenie o ciąży
 • karta przebiegu ciąży
 • opis ciąży, porodu i okresu połogowego
Dziecko
 • karty szczepień
 • opinia logopedy
Opinie innych specjalistów
 • opinia psychologa
 • opinia psychiatry
 • karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej
Niezdolność do pracy
 • zaświadczenie o niezdolności do pracy
 • orzeczenie o niepełnosprawności
Teksty farmaceutyczne
 • recepta
 • ulotka farmaceutyczna
 • broszura informacyjna
Pozostałe dokumenty
 • zalecenie żywieniowe
 • faktura z leczenia
 • tekst na strony internetowe ośrodków opieki zdrowotnej oraz inne.

Prawne

Precyzyjne tłumaczenie jest również niezbędne w przypadku dokumentów prawnych, ponieważ często w grę wchodzą ważne interesy osobiste i / albo finansowe.

Uczestniczylam w licznych szkoleniach przygotowujących do sporządzania tłumaczeń z zakresu różnych gałęzi prawa.

Podczas studiów podyplomowych dla tłumaczy sądowych ustnych i pisemnych zapoznałam się ze specjalistyczną terminologię i procedurami funkcjonującymi w holenderskim i polskim prawie karnym.

Poniżej przykłady tłumaczonych przeze mnie dokumentów prawnych:

Akty notarialne
 • małżeńska umowa majątkowa
 • umowa majątkowa formalnego wspólnego pożycia
 • testament
 • przeniesienie własności nieruchomości:
  • akt przeniesienia własności
  • akt hipoteczny
 • akt podziału
 • pełnomocnictwo
 • poświadczenie autentyczności podpisu
Dokumenty z zakresu prawa najmu
 • umowa najmu
 • regulamin najmu
Dokumenty z zakresu prawa rozwodowego
 • ugoda rozwodowa
 • rodzicielski plan wychowawczy
 • oświadczenie o alimentach
 • wyrok rozwodowy
 • akt rezygnacji z wniesienia środków odwoławczych od wyroku rozwodowego
Dokumenty z zakresu prawa pracy
 • zaświadczenie o niekaralności
 • umowa o pracę
 • regulamin pracowniczy
 • zaświadczenie pracodawcy
 • umowa ugody
Dokumenty z zakresu prawa karnego
 • protokół
 • dokumenty wydane przez policję
 • dokumenty wydane przez kancelarie adwokackie
 • międzynarodowa pomoc prawna
  • korespondencja międzynarodowa
  • wnioski międzynarodowe
  • Europejski nakaz dochodzeniowy
  • Europejski nakaz aresztowania
  • wniosek o przekazanie
 • dokumentacja w postępowaniu karnym
  • zeznanie świadka
  • opinia biegłego
  • wezwanie oskarżonego do stawiennictwa na rozprawę
  • akt oskarżenia
  • orzeczenie sądu
  • postanowienie sądu
  • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz inne

Zamów tłumaczenie łatwo i szybko

 1. Proszę wysłać skan albo dobrze czytelne zdjęcie dokumentu na: info@taalibr.nl albo za pomocąWhatsApp
Szybko otrzymają Państwo ode mnie niezobowiązującą ofertę cenową z możliwym terminem realizacji oraz danymi do ewentualnego przelewu.
 1. Jeśli oferta cenowa Państwu odpowiada, proszę wówczas wysłać wiadomość mailową z potwierdzeniem i dokonać przelewu bankowego za usługę. W swojej wiadomości mailowej proszę też podać swój adres, który jest mi potrzebny do sporządzenia faktury oraz wysłania dokumentu pocztą.
Po otrzymaniu potwierdzenia i zapłaty rozpoczynam pracę. W umówionym terminie dostarczam Państwu tłumaczeni(e)a razem z fakturą, na której otrzymanie przelewu za usługę jest potwierdzone.

W razie pytań można się zawsze ze mną kontaktować. Mogą Państwo do mnie zadzwonić, wysłać wiadomość mailową, sms albo whatsapp. Do usłyszenia!

„Tłumaczenie pisemne: najwnikliwsza forma czytania”

Gabriel Garcia Márquez

Scroll to Top
Przewiń do góry