Titel toevoegenPrivacy

Beëdigd vertaler Pools 
Tolk Pools
Docent Engels / Pools / Nederlands (NT2)

Privacyverklaring

TaalIBR Taaldiensten Iwona Bijleveld-Rysiok, gevestigd aan Marelaan 86, 3354 GD De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TaalIBR
Marelaan 86
3454 GD De Meern
0613038217

Persoonsgegevens die  TaalIBR  verwerkt

TaalIBR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel verwerking persoonsgegevens

TaalIBR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • contact onderhouden met de opdrachtgever
  • verzorgen van de aangevraagde dienst
  • leveren van de aangevraagde dienst
  • afhandelen van uw betaling
  • eventuele controle door de bevoegde instanties

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TaalIBR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de periode van zeven jaar zijn wij verplicht onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

TaalIBR deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies 

TaalIBR gebruikt cookies om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat geen cookies meer worden opgeslagen.

Uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar: info@taalibr.nl .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TaalIBR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

© 2021 TaalIBR

Scroll naar boven
Scroll naar top