Beëdigd vertaler Pools 
Tolk Pools
Docent Engels / Pools / Nederlands (NT2)

Beëdigd VERTALER:

Pools – Nederlands / Nederlands – Pools

Heeft u een beëdigde vertaling nodig van documenten om zaken te regelen in Nederland of in Polen? Hierbij  ben ik u graag van dienst. Ik vertaal diverse ambtelijke, medische en juridische documenten. Uiteraard kunt u bij mij ook niet beëdigde vertalingen laten verzorgen.

Ambtelijk

Vaak wordt door de overheidsinstellingen gevraagd naar een beëdigde vertaling van officiële documenten. Als beëdigd vertaler heb ik de bevoegdheid om de vertaling van dergelijke documenten te verzorgen. Voorbeelden van dit soort documenten zijn:

Dienst Burgerlijke Stand

Akten en verklaringen

 • geboorteakten
 • erkenningsakten
 • verklaring burgerlijke staat
 • huwelijksakten
 • overlijdensakten
Gemeente
 • verklaring verblijfplaats
 • uittreksel van gemeentelijke basisadministratie
Autodocumenten
 • rijbewijzen
 • verklaring bezit rijbevoegdheid
 • kentekenbewijs
 • autoverzekering
 • overeenkomst verkoop auto
 • demontage verklaring
 • facturen aanhangwagen, auto onderdelen
Onderwijsinstellingen

Diploma’s, certificaten, getuigschriften

 • schoolrapporten
 • schoolverklaringen
 • diploma’s hoger onderwijs
 • cijferlijsten
 • cursuscertificaat
 • bewijs van deelname
 • opinie leerling
Werk
 • werkgeversverklaring
 • sollicitatieprocedure
  • sollicitatiebrief
  • curriculum vitae
 • verklaring omtrent gedrag
 • salarisspecificatie
 • jaaropgaaf

Commercieel

 • bedrijfsdocumentatie:
  • toekenning fiscale identificatienummer
  • uittreksel handelsregister
  • statuten
  • productbeschrijving
  • algemene voorwaarden
 • flyers
 • websites
 • documenten voor werknemers
  • hygiëne en veiligheidsvoorschriften
  • werkinstructie
  • personeelsgids
  • nieuwsbrief
  • diverse formulieren voor uw medewerkers en andere

Medisch

Bij medische vertalingen zijn kennis, zorgvuldigheid  de sleutelwoorden. De vertaalde documenten worden door medisch personeel gebruikt bij het stellen van diagnoses en behandelplannen.

Het vertalen van medische documenten is een grote verantwoordelijkheid en vereist specifieke kennis van medische terminologie en procedures. Hiervoor heb ik verschillende  specialistische scholingen gevolgd  op medisch, psychologisch en psychiatrisch gebied en de   Voorbeelden van medische documenten die ik vertaal zijn:

Uitslagonderzoeken
 • verwijsbrieven huisarts
 • uitslagen laboratoriumonderzoeken  bijv.:
  • bloedonderzoek
  • urineonderzoek
 • uitslagen radiologische onderzoeken:
  • röntgenfoto’s
  • angiografie
  • magnetic resonance imaging (MRI)
  • computertomografie
  • echografie
  • Doppler-echografie
  • echocardiografie
 • ontlastingsonderzoek
 • prostaatonderzoek
 • uitslagen allergietesten
Ziekenhuisbehandeling
 • informatiekaarten van   ziekenhuisbehandeling
 • medische verklaringen
 • doktersbriefje bij ziekteverlof
Zwangerschap en bevalling
 • zwangerschapsverklaringen
 • zwangerschapsverslagen
 • samenvattingen verloop graviditeit, partus en kraambed
Kind
 • vaccinatiekaarten
 • verslag van logopedische behandeling
Andere specialistische verslagen
 • psychologisch rapport
 • psychiatrisch rapport
 • rapportage fysiotherapeut
Arbeidsongeschiktheid
 • verklaring arbeidsongeschiktheid
 • invaliditeitsverklaring
Farmaceutische teksten
 • medisch recept
 • farmaceutische bijsluiter
 • voorlichtingsbrochure
Overige documenten
 • dieetvoorschrift
 • factuur medische behandelingen
 • tekst voor websites zorginstellingen en andere

Juridisch

Ook bij juridische documenten is een juiste vertaling essentieel omdat er vaak grote persoonlijke en/of financiële belangen mee gemoeid zijn. 

Ik heb diverse  scholingen gevolgd op het gebied van notarieel recht, erfrecht, civiel recht, familierecht en arbeidsrecht.

Tijdens de opleiding “Gerechtstolken in strafzaken” heb ik me verdiept in de specialistische terminologie en procedures rondom  Nederlands en Pools strafrecht.

Ondergaand per categorie enkele voorbeelden van documenten.

Notariële akten
 • huwelijkse voorwaarden
 • samenlevingscontract
 • testament
 • overdracht onroerend goed:
  • leveringsakte
  • hypotheekakte 
 • akte van verdeling
 • volmacht
 • verklaring legalisatie handtekening
Huurrechtelijke documenten
 • huurovereenkomst
 • huishoudelijk reglement
Echtscheidingsrechtelijke documenten
 • echtscheidingsconvenant
 • ouderschapsplan
 • alimentatieverklaring
 • echtscheidingsbeschikking
 • akte van berusting
Arbeidsrechtelijke documenten
 • verklaring omtrent gedrag
 • arbeidsovereenkomst
 • personeelsreglement
 • werkgeversverklaring
 • vaststellingsovereenkomst
Strafrechtelijke documenten
 • proces verbaal
 • politiedocumentatie
 • advocatencorrespondentie
 • Internationale rechtshulp
  • internationale correspondenties
  • internationale verzoeken
  • Europees onderzoeksbevel
  • Europees aanhoudingsbevel
  • overleveringsverzoek
 • documentatie strafrechtelijke procedure
  • getuigenverklaring
  • verslag deskundigen
  • dagvaarding
  • tenlastelegging
  • rechtelijke uitspraak
  • beschikking
  • bewijs van vrijlating  en andere

Bestel vertaling makkelijk en snel

 1. Stuur  een scan of een goed leesbare foto van het document naar: info@taalibr.nl of via WhatsApp
Snel ontvangt u een vrijblijvende offerte met een mogelijke realisatietermijn en de betalingsgegevens.
 1. Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u een mail met de bevestiging  en betaalt de doorgegeven kosten. In uw mail vermeldt u ook het adres dat ik nodig  heb voor het opmaken van de factuur en de verzending van het document per post.                     
Na ontvangst van de bevestiging en de betaling ga ik voor u aan de slag. Op de afgesproken leveringstijd ontvangt u van mij de vertaling(en) samen met de factuur waarop de betaling voor de dienst wordt bevestigd.

Wilt u mij iets vragen dan kan dat altijd.

U kunt me mailen, bellen, sms’en of whatsappen. Tot horens!

“Vertalen: de meest diepgaande vorm van lezen” 

Gabriel Garcia Márquez

Scroll naar boven
Scroll naar top